happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

Проведена работно информационна среща на 12.05.2021, с цел запознаване с проектните дейности на ДЗЗД "Консорциум Ризосфера-М", както и с площите, които те обхващат