happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

Министерство на земеделието и храните
www.mzh.government.bg

 

Държавен фонд “Земеделие” 
www.dfz.bg

 

Хепи Фрутс ООД

www.Happyfruits.eu

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Информационен интернет портал на Европейския съюз
www.europa.eu

Информационен център на Европейския съюз
www.europa.bg

Представителство на Европейската комисия в България
ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm