happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT
РАБОТНА СРЕЩА от 08.02.2022 г.  ДЗЗД “Консорциум “Ризосфера - М”” Тема: Обсъждане на вече постигнати резултати от проект “Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно агропроизводство с полезни микроорганизми” в изпълнение на административен договор № РД - 50-37/15.12.2020 на ДЗЗД “Консорциум “Ризосфера - М””