happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT
В резултат на изпълнението на заложените проектни цели и дейности, заключаваме следното:  
  • Според вече приключилата дейност по проект "Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно агропроизводство с полезни микроорганизми" се отчитат следните индикатори, имащи пряко отношение към икономическата логика от приложението на избраните микробиални продукти: При произвдоството на бяло зеле се проведе планирано внасяне на избраните продукти в пълно съответсвие със заложената програма. При есенното производство отчетохме увеличаване на добива с 10 до 20% спрямо контролата, във всяка една от трите години на изпълнение на проекта. Получен добив от 7.5 до 9.0 тона/декар, спрямо приблизително 7 тона/декар от контролните площи. Полученото като качество зеле е на 95% първо качество, с много малък брой не-добре оформени и недоразвити глави. Брак се отчете само при единични зелки, в резултат на започнала бактериоза (по-малко от 0,5% от зелките). При контролата, този процент бе около 1,5%. При производството на ябълки получихме добри резултати по отношение на добив и качество изразено в размер и процент на брака. Средния добив от декар при ябълките е 4,3 тона от декар, срещу 4 тона от декар при контролата, което намаление е при относително равен брой плодове, но по-малък размер и индивидуален грамаж. При сортиране на близо 600 тона ябълка през електронна сортираща машина УНИТЕК 600, размерите са приблизително както следват: Размер под 60 мм - 4%; Размер 60-70 мм. - 10%; Размер 70-75 мм - 40%; Размер 75-80 мм - 40%; Размер 80+ мм - 6%. Оцветяването бе константно за всички проби. При ябълките, които бяха сортирани и пакетирани, в контролата се откри по-малък размер на средната ябълка. При производството на круши - сорт Кармен получихме също добри резултати по отношение на размер, с добро качество на плодовете и отлично оцветяване. По отношение на добива не отбелязахме значими разлики между третираните площи и контролата, като средния добив бе приблизително 2,2 тона/декар.
 
  • По отношение на хидропонното производство "Deep Water Culture" на листни зеленчуци (салати) и билки, набл
  • юдавахме най-значимата употреба на употребата на полезните микроорганизми на продукта "ФОРТЕС" със съответния му стимулатор. В трите активни години на проекта, бяха налице сухи и горещи лета в района на Пловдив, в България, където всяка година бяха налице приблизително 25 дни с поне 33 градуца по Целзий външна температура, която следва да е равна или по-висока в хидропонната оранжерия. В резултат на това още през първата година на проекта в резултат на масово намножаване на Питиум, наред с други патогенни форми, настъпи пропадане на приблизително половината от реколтата на хидропонното производство на салати и билки. След методично и постоянно седмично влагане на избраните високи дози полезни микроорганизми, ние наблюдавахме много по-лека преса на Питиум и другите патогени през втората и третата година, след като полезните микроорганизми са имали технолочигното време да колонизират и защитят ризосферата на живите растения в хидропонните басейни. В резултат на което, при подобни високи температури през втората и третата година, наблюдавахме приблизително 15% загуби на реколтата, произтичащи от заразена и мъртва коренова тъкан, което бе подобрение сравнение с първата година. Не наблюдавахме разлика в органолептичните качества на продукта между третираните и контролните площи, нито наблюдавахме промени в теглото на продукта, с изключение на това, че те могат да оцелеят на натиска на вредните патогени през летните месеци.